Høiby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020109-3

Fredningsnr.
332629

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af rund høj 2,5-4 x 15 m. beliggende på skråning. I toppen flad gravning med åbning mod S. Dybe stier op ad siderne og min- dre afgravninger. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en rund Høi 2 1/2 Meter høi. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af rund Høj, 2 1/2 - 4 x 15 m, beliggende paa en Skraaning. I Toppen flad Gravning med Aabning mod S. Dybe Stier op ad Siderne og mindre Afgravninger. Græskl. i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 4x15x15 m, rund med ret stejle sider og hvælvet. I toppen en mindre ældre fordybning. Tæt vegetation i kanten af højen hindrer nærmere beskrivelse. Den ligger nu omgivet af haver med høje træer, så højen ikke ses på afstand. Der er en privat? indkørsel til højfod, intet foto. Omtrent 50 m fra offentlig vej, ligger på kanten af morænebakke ved skråning ned mod Kornerup ådal. En sten ses ved højfod mod N. Ejer: Fået oplyst gård Ø for højen - ikke retet nogen henvendelse. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)