Høiby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020109-4

Fredningsnr.
332627

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i VNV-ØSØ, 1,5 x 10 x 30 m. Talrige randstene. V.-enden spids, Ø-enden lige afskåret. På overfladen ligger adskillige store sten (samt talrige marksten). Omtrent på midten spor af ryddet grav. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse. c. 24 Meter lang, 8,80 M bred. Længderetning Nordvest til Sydøst. Fra Midten af nordøstre Langside til sydvestlige Hjørne gravet igiennem. Paa Nordøstlige Langside 6 staaende, 8 væltede Randstene. Paa sydvestlige Langside 6 staaende Randstene - Paa nordvestlige Ende 1 [?] og paa sydøstlige Ende 1 staaende og omfalden Randsten. Omtrent paa Midten Spor af nu ryddet Grav.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i VNV-ØSØ, 1 1/2 x 10 x 30 m. Talrige Randstene. V.-Enden spids, Ø.-Enden lige afskaaret. Paa Overfl. ligger adskillige store Sten (samt talrige Marksten). Omtr. paa Midten Spor af ryddet Grav. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Museal besigtigelse
Journal nr.: 533/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af skålsten på sekundært sted, muligvis fra sb.4.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 1,5x30x10 m, Ø-V'lig længderetning. Dyssen er tæt bevokset bl.a. brombærbuskads, hvad der gør beskrivelse vanskelig - ingen synlig fredningssten. Der er flere stendynger på højen, særligt mod V, en del tilgroet - enkelte muligvis randsten? Den ligger 425 m fra offentlig vej lidt neden for en større moræneflade ved skråning ned mod Lavringe ådal mod V. Ikke bedt ejer fjerne sten, da randsten kan forekomme i dyngerne.

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)