Høiby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020109-5

Fredningsnr.
332628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3326-27, 28. Rund høj, 3 x 20 m. Tilgroet gravning i toppens sydlige del. Lidt af Ø-foden overpløjet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 16 Meter i Tværmaal, 2 Meter høi. Nyere Gravning i Toppen. Enkelte Stene spores ved Foden. Bevoksning: 1982: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3 x 20 m. Tilgroet Gravning i Toppens sydl. Del. Lidt af Ø.-Foden overpløjet. Græsklædt i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 20x20x3 m, rundet og hvælvet med en større lavning i toppens sydlige del og en mindre fordybning i toppens midte ca 1x1x0,4 m (tilgroet). Der er plantet graner til højfod mod V og S (under 1 m høje) i et lille område ved højem. Der er lagt en mindre dynge marksten ved højfod mod SØ. Højen ligger ca 450 m fra offentlig vej, på en skråning ned mod Lavringe ådal, ingen påtale Genberejsning 1983: Høj Ø for Lejre å, Ø for Allerslev. Jeg kiggede igen på højen, ser således ud fra Allerslev Der er plantet graner, alder ca 3-6 år? i en afstand 1-3 m fra højfod i et ca 2 m bredet område mod V og 20 m mod S. Jeg henvendte mig på 2 nærmeste gårde mod NØ og NV, fik at vide at jorden ejes af: . Ejer har fremlejet ejendommen og bor ved Ringsted. Traf ingen på gården, ligger NØ for dyssen i Højby. Bevoksning: 1982: Græs

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)