Stærkodder Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020109-9

Fredningsnr.
332630

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Stærkodderhøj" 3 x 11 m. Afgravet en del mod øst samt en rund- kreds om højen noget oppløjet. Overfladen afskrabet af kreaturer
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi "Stærkodder Høi", 11 Meter i Tværmaal, 3 Meter høi. Afgravet en Del mod Øst, fandt en Rundkreds om Høien noget oppe. Formentlig en Følge af Gravning efter Stene. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stærkodderhøj", 3 x 11 m. Afgravet en Del mod Ø. samt en Rundkreds om Højen noget oppe. Overfladen afskrabet af Kreaturer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stærkodderhøj. Høj, mål ca 9x11x3 m med NØ-SV'lig længderetning, ret stejle sider, ellers hvælvet. Højen ligger ca 200 m fra offentlig vej, på topen er et mærke til luftfotografering. Ligger ret højt i et ret fladt terræn nær skråning ned mod ådal. Der ligger enkelte sten op ad højside, ikke påtalt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)