Høiby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020109-11

Fredningsnr.
332631

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 4/8 1884 (Kmhr., lehnsgreve C.EM. Holstein- Ledreborg) Rund høj, 3,5 x 21 m (N-S) x 17 m(Ø-V). Ved foden mod syd er bortgravet et stykke hvorved 7 store og enkelte mindre sten blottede. Overfladen noget afskrabet af kreaturer. I toppen større flad sænkning. I N-siden flad indsænkning. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst rund Høi. 21 Meter i Tværmaal. 3,25 M høi. Fra Nord til Syd, 17 M fra Øst til Vest. Ved Foden mod Syd bortgravet et Stykke, hvorved 5 Stene blottede. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3 1/2 x 21 (NS) - 17 (ØV) m. Ved Foden mod Syd er bortgravet et Stykke hvorved 7 store og enkelte mindre Sten er blottede. Overfl. noget afskrabet af Kreaturer. I Toppen større flad Sænkning. I N.-Siden flad Indsænkning. Græsklædt i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 3,5x21x17 m, med N-S'lig længderetning. Mod S ses 7 store sten, fra fodkreds. I toppen og særligt mod SØ flade større, ældre indsænkninger, ret stejl side mod N. Der fører højspændings- og elledninger omtrent 50-75 m N og S for højen, ca 30 m N for højen en transformatorstation og ca 50 m V for højen et nyere parcelhus. Omtrnet 40 m til offentlig vej, den ligger højt i landskabet ved skråning ned mod lavning mod SV. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt beliggende, med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)