Østersyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020110-8

Fredningsnr.
33276

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl 10/11 1936 Diplom MS. (1937 stud. mag. Becker) Høj 5-6 x 21 m (N-S) x 23 m (Ø-V). Østlige fjerdedel bortgravet, skrænt på 45 grader. Knap så meget af vestlige del fjernet, stejl skrænt. Mod N. mangler ca 1/4 del , skrænt på 45 grader. 7-8 m udfor østlige del af N.siden kammer i markfladen, 1,90 x 1,90 m udvendig mål, tilkastet, men indbefattet i fredningen.- se sb.8a = 3327-22.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi 23 Meter i Tværmaal, 4,70 M høi. Afgravet rundt om ved Foden; c. 2 Meter bredt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5-6 x 21 (NS) - 23-24 (ØV) m. Østl. Fjerdedel bortgravet, Skrænt paa 45 [grader]. Knap saa meget af vestl. Del fjernet, stejl Skrænt. Mod N. mangler ca. 1/4 Del, Skrænt paa 45 [grader] 7-8 m udfor østl. Del af N.-Siden Kammer i Markfladen, 1,90 x 1,90 m udv. Maal, tilkastet, men indbef. i Fredningen.[Jvf.j.nr.790/36].

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, firkantet afpløjet, mål ca 23x21x6 m, orienteret N-S, noget kantet. Højen ligger på moræneflade ved skråning ned mod Langevad ådal. Placeret ca 200 m fra markvej og 500 m fra landevej. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)