Bavnehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020110-9

Fredningsnr.
33277

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. G.I. 1921 og naturfredning F.M. 1932 MS. (1933 Thorvildsen) Høj, "Bavnehøj", 6 x 23 m. Ca. en sjettedel afgravet mod øst samt lidt mod nord. Siderne viser gamle tilgroede nedskrid- ninger.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi "Bavnehøi" 23 Meter i Tværmaal, 6 M høi. Afgravet c 1/6 mod Øst, samt lidt mod nord. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 6 x 23 m. Ca. 1/6 Del afgr. mod Ø. samt lidt mod N. Siderne viser gamel, tilgroede Nedskridninger. Generalstabsmærke i Toppen.[Jvf.j.nr.196/31].

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bavnehøj. Højen måler ca 23x23x6 m, noget afgravet mod N og Ø, tilgroet. Der er nedslidte stier op ad højen mod S og SV. Højen ligger tæt på landevej, hvor der er parkeringsmulighed. Placeret ret højt i terrænet med vidt udsyn også til andre høje. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret stor høj, højt placeret i åbent landskab, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)