Viby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020110-12

Fredningsnr.
33279

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
MS. (1932, J. Raklev) Langdysse i NV-SØ, 1-1,5 x 7,70 x 20,50 m. I SØ enden et ud- gravet kammer, 1,65 m i NV-SØ, 0,80 m bredt, af 2 sidesten og 1 endesten mod NV. Endestenen mod SØ samt dækstenen mangler. Midt på dyssen ses 1 større sten. 5 sten ses på tværs af jord- højen i dens nordvestre ende. Randsten: NØ 11 stående, 1 sprængt SV: 10 stående, 5 væltede. SØ 3 stående, 3 væltede. 1 sprængt, NV 2 væltede. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 20 1/2 Meter lang (Nordvest til Sydøst), 7,70 Meter bred. Af Randstene er mod Nordøst 11 staaende og en sprængt, mod Sydvest 10 staaende og 5 væltede, ved sydvestlige Ende 3 staaende, 3 væltede og en sprængt, ved nordvestlige Ende et Par væltede. I den sydøstlige Ende af Dyssen er en Grav med 3 Sidestene, aaben mod Sydøst, den er 1,65 M lang, 0,80 Meter bred. I den nordvestlige Ende af Dyssen rager paa Tværs af Længden 5 Stene frem. Midt paa Dyssen ses en noget større Sten.

1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal besigtigelse
Journal nr.: 429/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i NV-SØ, 1-1 1/2 x 7,70 x 20,50 m. I SØ.-Enden et udgravet Kammer, 1,65 m i NV-SØ, 0,80 m br., af 2 Sidesten og 1 Endesten mod NV. Endestenen mod SØ samt Dækstenen mangler. Midt paa Dyssen ses 1 større Sten. 5 Sten ses paa tværs af Jordhøjen i dens nordvestre Ende. Randsten: NØ 11 staaende, 1 sprængt, SV 10 staaende, 5 væltede, SØ 3 staaende, 3 væltede, 1 sprængt, NV 2 væltede. Græskl. i Ager.

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1252/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse mål 21x8x1,5 m, orienteret NV-SØ. Kammeret ligger i højens SØ'lige del, det består af 2 større og 1 mindre bæresten med 1 mindre sten mod SØ, aflang form. Højen er ret tilgroet med brombær og brændenælder, dækker delvis for randsten, ingen synlig fredningssten. Der er lagt kvas ind i kkammeret, hvor der også har været brændt bål. Randsten NØ 12, SØ 7, SV ?, NV 2. Bad ejer fjerne bålrester, antagelig børn fra nærliggende parcelhuskvarter mod N. . Højt beliggende i bakket landskab, med vidt udsyn, ca 80 m fra landevej. Genbes. 8.10.87. Kvaset ikke fjernet men sammenfaldet. Spiller ingen rolle p.g.a. ret ubetydeligt. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse med randsten, højt beliggende med vidt udsyn.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)