Lemmehøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Ballerup

Sted- og lokalitetsnr.
020209-43

Fredningsnr.
31288

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Sb. 6 (Ballerup sogn) og 1 (Ledøje sogn) Fredlyst af gårdejer M. Jensen, Råmosegård. Diplom. 1/4- 1939 ved nævns kendelse afsat 20 m. Afmærkn.: M.P. Den østlige halvdel af en høj, "Lemmehøj", hvis vestlige halv- del er fredlyst på matr. nr. 13 a af Ledøje, Ledøje sogn. 2,50 x 17 m. Over højens midte i retning N-S en 2 m bred, 1 m dyb skelgrøft. NMI: 442/54 Efter nævnets kendelse fredet i 20 m's omkreds.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lemmehøj"; kun Halvdelen af Højen ligger paa Aagerup Mark, den anden Halvdel ligger i Ledøje Sogn; se herunder: "Lemminghøj", ca 13' høj; i den vestre Kant er den stærkt afgravet; der skal her have staaet nogle faa, ca 1 Al. høje Sten ved Siden af hinanden i en Halvkreds. Skjeldiget mellem Ledøje og Aagerup gaar midt over Højen og har gjennemskaaret denne i ca.2 Alens Dybde. Bevoksning: 1988: Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den østlige havldel af en høj, "Lemmehøj", hvis vestlige halvdel er fredlyst på matr.nr. 13a af Ledøje, Ledøje sogn: 2,50 x 17 m. Over højens midte i retning N-S en 2 m bred, 1 m dyb skelgrøft.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Dybt nedgravet skelgrøft tværs henover højen. Ujævne sider grundet gamle afgravninger. Bevokset med tæt løvkrat, især tjørn, heriblandt adskillige udgåede træer/buske, ligesom flere afbrækkede hovedgrene/småstammer henligger på højen. Færdselsskader af fodsti hen over sydfod. I skel mellem ager i V (i Ledøje sogn, her sb. 1), og græsmark i Ø. Herpå havekoloni. Bør saneres for skæmmende bevoksning, dvs. alt med undtagelse af 2-3 gamle tjørne. I det mindste bør facaden mod øst frilægges, så højen kan nydes fra havekolonien og Ågerup-Ledøje-vejen. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. I ryddet udgave dog synlig viden om. Tilgængelig via havekolonien. Her også parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)