Tornhøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Brøndby

Sted- og lokalitetsnr.
020203-2

Fredningsnr.
32291

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fredlyst af gårdejer Christian Larsen, Tjørnehøjgård. Dekl. tingl. 11. december 1918 Diplom. Afmærkning.: MS (1924, J. Raklev). Ved nævns kendelse afsat 10 m. En høj, "Tjørnehøj", 2,20 x 17 m. Topfladen let skrånende; foden overalt stærkt afgravet og står med skrå brink, indtil 2 m høj. NMI: 442/54 Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tornhøj", 6' høj, 50' i Diam.; aldeles afgravet langs Kanten og flad i Toppen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tjørnehøj", 2,20 x 17 m. Top-fladen let skrånende; foden over alt stærkt afgravet og står med skrå brink, indtil 2 m høj. [[Efter nævnets kendelse fredet i en omkreds af 10 m. 442/54]].

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med 4 lave tjørne på topfladen. Iøvrigt dækket af græs og høje urtevækster. Et lavt træhegn (snublehøjde) om foden. Beliggende på velplejet plæne mellem stærkt trafikeret vej i V og asfalteret cykelsti, der slynger sig i stor bue uden om højen i Ø. Let sanering af bevoksningen, herunder fjernelse af et par afbrækkede grene på højtoppen ønskelig. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderlig seværdig, men beliggende fuldt synlig fra trafikeret vej. Offentligt tilgængelig. Parkeringsmulighed på småveje. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog intet hegn.

Litteraturhenvisninger  (0)