Gildhøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Brøndby

Sted- og lokalitetsnr.
020203-3

Fredningsnr.
32292

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fredlyst af gårdejer H.P. Buur, Gildhøjgaard. Dekl. tingl. 11. december 1918. Diplom. Afmærkn.: (1924, J. Raklev) Afmærkn.: M.P. 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 10 m, tingl. 3-4-39. 24/11-1951 Besigtiget af Kbhvns Fr.nævn, fundet i orden. En høj, "Gildhøj", 4,50 x 30 m. I toppen en lille firsidet sten; efter oplysning fra Geodædisk Institut Januar 1931 er denne sten i sin tid opstillet af Fæstningsartilleriet. Ca 1/3 af foden mod V,N og NØ står med en 1-1,50 m høj brink; foden mod Ø bortpløjet NMI: 442/54 Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gildhøj", 14' høj, 80' i Diam., opad Siderne paa enkelte Steder noget afgravet; den er tæt bevoxet med Eg, Fyr og Tjørn. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gildhøj", 4,50 x 30 m. I toppen en lille firsidet sten; efter oplysning fra Geodætisk Institut januar 1931 er denne sten opstillet af fæstningsartilleriet. Ca. 1/3 af foden mod V, N og NØ står med en 1-1,50 m høj brink; foden mod Ø bortpløjet. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54]].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med 6 unge til halvgamle bøge, især ved fod, men også 2 på siderne. Iøvrigt græsdækket med høj urtevækst samt spinkelt løvkrat på V-side. Omsat med lavt træhegn i snublehøjde. Beliggende på velplejet græsareal, omgivet af skovrest i syd, husparceller i V, rådhus i SØ og offentlig vej i N. Let sanering af bevoksningen ønskelig. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. størrelsen. Beliggende på rekreativt areal med offentlig adgang og parkeringsmuligheder. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog intet hegn.

Litteraturhenvisninger  (0)