Rosilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-7

Fredningsnr.
371818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 13 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög i skog, bevuxen med hasselbuskar och några ekar. Höjd 1,80 á 1,90 m. diam. 13-14 m., men dimensionerna opålitliga, enär högen ligger på en backe. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 13 m. I Skov. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,8 x 12,0 x 12,0 m., i ungskov. Bevokset med en meget stor bøg på toppen. I højtop ses en ældre nedgravning 2 x 1 m., dybde 0,3 m. På overfladen ligger enkelte hovedstore sten. På højsiden mod N ses i overfladen en større sten, ligesom i Ø. 3 randsten ses ved den S-lige højfod. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)