Gjærshøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Ballerup

Sted- og lokalitetsnr.
020210-7

Fredningsnr.
30284

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ved nævns kendelse afsat 10 m. Afmærkn.: M.P. 1938: "Gershøj", 20 x 3 m, med mange huller i overfladen. NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54 1990: Gravhøj, "Gershøj". 28 m i diameter, 3 m målt fra øst og 5 m målt fra vest. Regelmæssig form og overflade. Græsklædt med enkelte træer. Restaureret i 1989.
Undersøgelsehistorie  (13)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gjærshøj", temmelig flad foroven; ikke nærmere beset paa Grund af Sæd. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1938 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3028:4, Status: B

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gershøj" 20 x 3 m., med mange Huller i Overfladen. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54]].

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensionerne iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Hullerne i overfladen er rester af decideret hulegravning med mellemliggende, udsparede jordvægge. Flere af hullerne er efter bevoksningen at dømme ret nye. Flere rævegrave på højsider og -top. Papir- og plastic-affald, suppleret med lidt tagpap, hvortil en del træstykker og en køkkentaburet, spredt over højen. Ved foden henkastet en del oppløjede marksten. Bevokset med tæt løvkrat på højsider, dog ikke i SV og ejheller på topfladen. Fritliggende på ager. Mod NØ - dog vist uden for 100 m-zonen - opdynget et kolossalt mulddepot, der helt ødelægger højens tidligere landskabelige virkning set fra asfaltvejen i V. Bør ryddes for det meste af krattet, og hullerne bør tilfyldes. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Kan dog efter sanering blive et attraktivt syn fra vejen i V. Ikke offentligt tilgængelig. Parkeringsmulighed i vejrabatten. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Bliver retablereret i 1989 (TOD) i forb. m. restaurering af nabohøj. Sag verserer. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1989 Museal restaurering
Journal nr.: SN 6113-46 (F 550-1067)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøjen blev ryddet for krat og træer. Gravede huller blev opfyldt med det originale opgravede materiale. På højen blev pålagt 30-40 m3 stabilgrus for at forsegle den originale høj og danne en jævn oveflade. Oven på stabilgruset blev pålagt 20-30 m3 muld der blev tilsået med græs. Se beretning.

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0199
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0199
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj, "Gershøj". 28 m i diameter, 3 m høj målt fra øst og 5 m høj målt fra vest. Regelmæssig form og overflade. Græsklædt med enkelte træer. Restaureret i 1989.

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
græsningsskade og følgende erosion

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
græsningsskade og følgende erosion

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
græsningsskade og følgende erosion

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)