Sulkendrup
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-9

Fredningsnr.
371822

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I skoven ved Sulkendrup Mølle ligger fem gravhøje. Den største de fem er den høj, der gemmer på en jættestue fra stenalderen. Det specielle ved denne jættestue er, at den ene ende lader til at være kollapset få år efter, at den er blevet bygget. Alligevel har man fortsat med at gravlægge sine døde i jættestuen. Gravkammeret har i mange år været afspærret, da man var bange for, at den kunne styrte sammen. Men i 2013/2014 restaurerede man det gamle gravkammer og afstivede væggene med stålstøtter, så det igen er sikkert for besøgende at kigge indenfor i jættestuen.
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/9 1919, enkefru Kamilla Christensen. Diplom Høj med jættestue, 4 x 19 m. Kamret 4 x 1,8 m, 1,5 m højt. I højfoden i S, 9 randsten, i SV 2, i Ø 3.
Undersøgelsehistorie  (8)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög i småskog, ca. 16 m. i diam.; höjden 2,50 á 3,60 m. i det högen nämligen ligger på starkt sluttande mark; i SO 1,0 m. intill 4 m. och mer; mättens värde ytterst ringa på grund af markens sluttning. Mot O och SO gräsmatta på högen, f.ö. hasselsnår. På toppen en flagstång. Ca. 1 m. under toppen stöter man öfverallt på stora stenar, hvilket konstaterats vid flagstångens resning. ... 9-11 som alla ligga på Sultendrup Mølles mark, kallas Tvillinghøjene. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1919 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af høj og jættestuekammer. I kammeret fandtes bl.a flintredskaber, lerkarskår og senneolitiske flintdolke. Over kammerets østende var anlagt en stensat grav, N-S, 1,5 m lang med brolagt bund, hvorpå fandtes brændte ben, ragekniv og pincet af bronze, y-bro.a. IV. I højens top fandtes 5 brandpletter, hvoraf én indeholdt halvmåneformet ragekniv af jern. Desuden fandtes en ødelagt urnegrav, - førromersk jernalder per. II-III (invnr. A 30417-49, B 10859-61, C 17848-59).

1919 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue, 4 x 19 m. Kammeret 4 x 1,8 m, 1,5 m højt. I Højfoden i S 9 Randsten, i SV 2, i Ø 3. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i stor høj i skov. Imod SØ findes en dyb nedgravning med stejle sider, der går helt fra højfoden og ind til kammeret, hvoraf en kort gang er bevaret. Kammeret var utilgængeligt på grund af nedskredet fyld. Undertegnede frilagde indgangen og kravlede delvis ind i gangen og kunne derved delvis se ind i kammeret, hvor dette var næsten fyldt med nedskredet fyld indtil en højde af 0,5 m. fra dækstenene. 2 bæresten imod NV sås at være væltet indad i kammeret, hvilket er sket i gammel tid. Dækstenen imod NV var delvis nedskredet i kammeret, men det er uvist, om dette er sket i nyere eller i gammel tid. Kammeret består af 9 bæresten, 5 mod NV, 3 mod SØ, og en enkelt endesten mod SV. I den Ø-lige ende er kammeret lukket af store flade opretstående fliser, hvilket dog var vanskeligt at erkende på grund af den nedskredne dæksten. Kammeret er dækket af ialt 3 dæksten. En kort gang udgår i ØSØ og består af 3 bæresten i SV og 2 i NØ-lig retning. Den inderste del af gangen, der vender mod kammeret er dækket af en dæksten. Frihøjden i gangen er ca. 30-40 cm. Fra gangens dæksten i forlængelse af gangpartiet er der i en afstand af 6,8 m. tydeligvis bevaret opretstående randsten fra jættestuens oprindelige opbygning. Det tyder på, at selve gangens oprindelige bære- og dæksten er fjernet i ældre tid. I de stejle sider af krateret her ved indgangen sås der tydeligt en stenpakning af hånd- og hovedstore sten. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende tæt ved vej og i skov sammen med andre fortidsminder. (Indgangspartiet er tillukket på grund af nedstyrtningsfare i kammeret). Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0003
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2014 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8499
Museum Sydøstdanmark
Museal restaurering.

Litteraturhenvisninger  (1)
Albrectsen,E.
Fynske Jernaldergrave I. Førromersk Jernalder
1954