Kongshøj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Høje-Taastrup

Sted- og lokalitetsnr.
020211-7

Fredningsnr.
312815

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Vest for Albertslund og sydvest for Vestskoven mellem bebyggelserne Vridsløsemagle og Risby ligger i dag et større åbent område tæt på Kroppedal. I området er fundet så mange arkæologiske spor efter vikingetiden, så man kan tale om et helt landskab, hvor almindelige mennesker har færdedes i deres hverdag i vikingetiden. Ole Rømers Høj - eller Kongshøj, som den hed tidligere - har aldrig været udgravet arkæologisk, og derfor kender man ikke den præcise alder, men på baggrund af form og størrelse er den sandsynligvis fra sen jernalder eller vikingetid.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10 september 1919, fredlyst af proprietær J.P. Hansen. 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 20 m, mod Ø til vej. Afmærkn.: MS 1924, J. Raklev. En høj, "Ole Rømers Høj", 6,10-6,80 m høj, 26-28 m i tværmål. Mindre skred ved toppen mod NV, spor af en sti mod NØ; siden mod SV står foroven med en brink.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongshøj", 21' høj, 100' i Diam. paa Siden og særlig mod Vest er den noget afgravet. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ole Rømers Høj", 6,10-6,80 m høj, 26-28 m i tværmål. Mindre skred ved toppen mod NV, spor af en sti mod NØ; siden mod SV står foroven med en brink. [[Efter nævnets kendelse fredet i 20 m's omkreds - mod Ø dog til vej. 442/54]].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Fremstår nyplejet. Bevokset med lave, spredtstående løvtræer på N- og V-side. Stubbe efter fjernede træer på øvrige sider. Iøvrigt græsklædt. Afmærket med dyssepæl ved fod på asfaltvej. Slidskader efter færdsel på SØ- og NØ-hæld. Mål: 6,8x28,0x28,0 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. højden. Monumentalt beliggende på bakkekam, men virkningen delvist ødelagt af vej i Ø og N samt parcelhus i NV. Parkeringsmulighed på asfaltvejen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0010
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)