Kongshøj

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Høje-Taastrup

Sted- og lokalitetsnr.
020211-7

Fredningsnr.
312815

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10 september 1919, fredlyst af proprietær J.P. Hansen. 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 20 m, mod Ø til vej. Afmærkn.: MS 1924, J. Raklev. En høj, "Ole Rømers Høj", 6,10-6,80 m høj, 26-28 m i tværmål. Mindre skred ved toppen mod NV, spor af en sti mod NØ; siden mod SV står foroven med en brink.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongshøj", 21' høj, 100' i Diam. paa Siden og særlig mod Vest er den noget afgravet. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ole Rømers Høj", 6,10-6,80 m høj, 26-28 m i tværmål. Mindre skred ved toppen mod NV, spor af en sti mod NØ; siden mod SV står foroven med en brink. [[Efter nævnets kendelse fredet i 20 m's omkreds - mod Ø dog til vej. 442/54]].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Fremstår nyplejet. Bevokset med lave, spredtstående løvtræer på N- og V-side. Stubbe efter fjernede træer på øvrige sider. Iøvrigt græsklædt. Afmærket med dyssepæl ved fod på asfaltvej. Slidskader efter færdsel på SØ- og NØ-hæld. Mål: 6,8x28,0x28,0 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. højden. Monumentalt beliggende på bakkekam, men virkningen delvist ødelagt af vej i Ø og N samt parcelhus i NV. Parkeringsmulighed på asfaltvejen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt - fra SØ