Tvillinghøjene

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-10

Fredningsnr.
371820

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/9 1919, enkefru Kamilla Christensen Diplom Høj, 1,8 x 13 m. I skov.
Undersøgelsehistorie

1919 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 13 m. I Skov. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj, 2,2 x 15,0 x 15,0 m., i skovkant og i skel til et hus med have og gårdsplads imod NV. Der ses 3-4 formodede randsten lidt inde på gårdspladsen, som åbenbart er anlagt ind over lidt af højfoden. Et par randsten ses også ved den N-lige højfod og 3 ved den Ø-lige. Ved gårdspladsen og tæt ved højen lå der henkastet en del affald og en mindre mødding. D. 5.3.85: Forholdet er skriftligt påtalt (i form af visitkort afleveret i brevkassen) til ejeren af huset, ligesom at randstenene på gårdspladsen ikke må fjernes eller forstyrres. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger let tilgængelig tæt ved landevej og sammen med andre fortidsminder. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.