Kong Svends Høj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
020212-1

Fredningsnr.
30285

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Værebro Ådal har gennem mange tusinde år været et populært sted at bo. Det kan man se på de mange rige, arkæologiske fund, der er gjort i området. De første spor efter mennesker i området stammer fra stenalderen. Her er også bronzealderhøje med flotte gravgaver, våbendepoter, offerfund og rige bopladser fra jernalder og vikingetid. Tæt på Kong Svends Høj ligger en udsigtspost og formidlingsplatform, hvorfra man kan danne sig et overblik over de mange fund, der er gjort i området. Her kan man også se og røre kopier i cement af flere af de fantastiske fund, der er gjort.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27 august 1876, hele højen fredlyst af Geodætisk Institut. 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 10 m. En høj, "Kong Svends Høj".
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kong Svends Høj". Velbevaret, kun noget afpløjet i Kanten, hvorved et enkelt Sted to Sten ere komne til Syne. 20' høj, 115' i Diam. Fredet af Generalstaben. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kong Svends Høj". Hele højen fredlyst af Geodætisk Institut. Deklaration udstedt 27/8 1876. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54]].

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner ikke angivet på blå kort og ikke målt ved besigtigelsen, da højen nyligt er saneret og formentlig derved opmålt. Bevokset med to store løvtræer på toppen; iøvrigt græsklædt. Fritliggende i ager. Afmærkdet med dyssepæl ved fod og tilsvarende i kant af markvej i V. Monumentalt beliggende højt på bakke, synlig viden om. Der er offentlig adgang, markeret ved 2 "stipæle". Film: 2 farvebilleder, lavet fra Colour Slides. (M.B.) ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. størrelsen. Præger ved beliggenheden hele landskabet. Synlig viden om, også fra Frederikssundsvej i N. Privat grusvej 30 m V for højfod. Cykelparkering i vejkanten. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Området omkring Værebro Ådal var i 2014 en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, fik en ny formidling i form af skiltning og 3D-modeller af flere fundne genstande.

Litteraturhenvisninger  (0)