Buehøj
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
020212-32

Fredningsnr.
31282

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/4-1939 ved nævns kendels afsat 10 m. Afmærkn.: M.P. Buehøj, 30 x 6 m, velbevaret; lidt ind i SV-foden er bygget et udhus. Spredt krat på højen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Buehøj", af betydelige Dimensioner, 21' og 100' i Diam. Noget planeret i Toppen og forsynet med en Sti fra Fod til Top og en langs hele Kanten forneden. Beplantet med Træer. I den vestre Side titte enkelte større Sten frem. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Buehøj, 30 x 6 m., velbevaret; lidt ind i SV Foden er bygget et Udhus. Spredt Krat paa Højen. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54]].

1979 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 2808/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gengivelse af sagn, om at kong Bue skulle være begravet i "Buehøj" på en hest af guld. Endvidere skulle en påbegyndt udgravning af højen have resulteret i udbrud af kvægpest, hvorefter forehavendet opgaves.

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2808/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimelgt sandsynlige. Overfladen noget ujævn. Bevokset med spredte, unge løvtræer på siderne, iøvrigt græsdækket. En del stubbe efter fældede træer. Beliggende i privat parcelhushave ud mod åben mark i Ø. Et gammelt stensat skeldige tæt på Ø-foden. Et nyt bræddehegn et par meter længere mod Ø. Raftehegnet tilladt; jf. Fredn.nævnets kendelse 15.8.1985. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. størrelsen. Synlig fra asfaltvejen i NØ og fra Hove Bygade i V. Ikke offentligt tilgængelig. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ber. 16.2.89 Helt OK. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)