Præsteskoven
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
020216-25

Fredningsnr.
29292

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Til matr.nr.: Afd 10 (Præsteskoven). Langdysse, 30 x 6 m. Højens overflade ujævn, hullet. Randsten nord: 3+3 væltede; syd: 3+1 væltet; vest: 1 væltet. firsidet kammer uden dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Præsteskoven ligger en med Bøgetræer bevoxet, stærkt afgravet Langdysse; denne, der er 91' lang, 20' bred og 2-3' høj, ligger i Retning ØNØ-VSV. Paa den nordre Langside staa 5 Randstene endnu paa deres Plads, medens tre mindre ere væltede omkuld, paa den søndre findes det samme Antal baade af opretstaaende og liggende. For hver af Enderne findes en Randsten, som i den østre Ende er væltet omkuld. - 27 Fod fra Langdyssens vestre Ende findes et firsidet, tomt Gravkammer uden nogen Dæksten; i indvendigt Maal er det 3'2" l, 2' bredt og 2' dybt. - 19 1/2 Fod ønø for det lille Gravkammer ligger en 3'7" l og 2'7" bred flad Sten, der sandsynligvis dækker over et lignende Gravkammer som det foregaaende. Kamrenes Længderetning falder sammen med Langdyssens.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 30 x 6 m. Højens Overflade ujævn, hullet. Randsten: N: 3 + 3 væltede; S: 3 + 1 v.; V: 1 v. Firsidet kammer uden Dæksten.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)