Præsteskoven
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
020216-26

Fredningsnr.
29291

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Til matr. nr: Afd 1 (Præsteskoven). Runddysse, 8 m i tværmål; højen meget ødelagt. 4 randsten; af kammer 2 bæresten tilbage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ligeledes i Præsteskoven ligger paa temmelig højt Terrain tæt ved Farum Sø de forstyrrede Rester, rimeligvis af en Runddysse. Af Randstenene ere nu kun 8 tilstede, og kun faa af disse synes at indtage deres oprindelige Pladser. Af Kamret er nu kun de to lange Sidesten tilstede, og efter disse at dømme har Kistens Bredde været 2', dens Dybde 2'6"; Stenenes Længde er 5'. Retningen er fra N-S.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 8 m. i Tværmål; Højen meget ødelagt; 4 Randsten; af Kammer 2 Bæresten tilbage.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)