Trekroner
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
020216-32

Fredningsnr.
302924

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 21 x 9 meter, højde ca. 1 meter. I vestenden findes et tværstillet, rektangulært kammer med en kort gang eller forkammer mod syd. Kammeret består af to store sidesten og en gavlsten, og det måler 2,5 x 1,75 meter. Den indvendige højde er 1,2 meter. Forrummet måler 1,5 x 1,5 meter og er sat af to sidesten i vest, en sidesten i øst og en gavlsten mod syd. Af randstenene er bevaret 3 i den nordlige langside, 7 i den sydlige. I den østlige kortside findes 1 og i den vestlige 4 randsten. Flere af randstenene er sprængt i gammel tid.
Undersøgelsehistorie  (11)
1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uregelmæssig Jorddynge med enkelte større Sten ragende frem over et Antal af 25 m i NV-SØ. Sydenden dannes af en ringformet Vold [sb 32A], ca 10 m i Tværsnit. Ant. Rest af ødelagt Langdysse [sb 32].

1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1591/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1591/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse [sb 32] og rundhøj [sb 32A] stærkt forstyrrede. Indbyrdes afstand = 5-6 m. Nordligst ligger langdyssen. 4 sten i sydsiden er muligvis randsten og 3 større sten nær vestenden er muligvis rester af et kammer. Rundhøjen har et krater i midten omgivet af en jordhøjning. I sydsiden ses 4-5 mulige randsten og i fordybningen 2-3 større sten.

1981 Museal udgravning
Journal nr.: 3930/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En nærmere undersøgelse i 1981 af sb 32 viste, at lokaliteten består af 1 langhøj [sb 32] og 1 rundhøj [sb 32A]. Langhøjen var omgivet af 15 randsten med spor efter tørmur. I den vestlie enden fandtes et todelt kammer med stenbrolægning, samt lag af flintskærver og knogler. I den østlige ende lå resterne af endnu et kammer.

1982 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: AL14-15/82
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1982 Analyser af materiale
Journal nr.: AL14-15/82
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3149
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3149
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 21 x 9 meter, højde ca. 1 meter. I vestenden findes et tværstillet, rektangulært kammer med en kort gang eller forkammer mod syd. Kammeret består af to store sidesten og en gavlsten, og det måler 2,5 x 1,75 meter. Den indvendige højde er 1,2 meter. Forrummet måler 1,5 x 1,5 meter og er sat af to sidesten i vest, en sidesten i øst og en gavlsten mod syd. Af randstenene er bevaret 3 i den nordlige langside, 7 i den sydlige. I den østlige kortside findes 1 og i den vestlige 4 randsten. Flere af randstenene er sprængt i gammel tid.

1999 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 14/82
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Trekroner; stenalder; 3930/81.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)