Charlottenlund

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-27

Fredningsnr.
303079

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 22 m i diameter, 2 m høj. På toppen en stor sten.
Undersøgelsehistorie

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 22 M i Tv. 2 M høi. Alle [sb.21-27] mere eller mindre bevoxede med større Træer. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 2 m.; stor flad Sten paa Top.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bør ryddes for opvækst og friholdes mod vej. Fot. E.B. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1984 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 2,0 x 22,0 m. I skov.

1984 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ej opmålt.