Espehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gladsaxe

Sted- og lokalitetsnr.
020303-7

Fredningsnr.
302911

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr. nr. : 21 n og q (Gladsaxe Møllevej) "Espehøj", 19 x 4 m, mod syd stejlt afgravet; i toppen over- fladiske huller. NMI: Nævnets kendelse af 30/9 1937 og brevveksling juni 1940.
Undersøgelsehistorie

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, 19 Meter i Tværmaal, 4 Meter høi c. 1/4 Del mod Syd afgravet. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Espehøj", 19 x 4 m. mod Syd stejlt afgravet; i Toppen overfladiske Huller.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Svagt markeret skel mellem haverne til de to halvdele af dobbelthuset hen over højfod i N. Nordlige to tredjedele stærkt skæmmes af buskagtige vækster. Beliggende i privat villahave, fuldstændigt usynlig fra omgivende veje. Eventuel pleje derfor formålsløst. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt område. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt - fra SV
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, detalje