Kirsebærhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gladsaxe

Sted- og lokalitetsnr.
020303-10

Fredningsnr.
303064A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Til matr.nr: 11br (Ærtemarken) Ved møde af overfredningsnævnet 10/10 1939 ophæves denne kendelse, således at intet areal er fredet udenom højen. "Kirsebærhøj", 23 x 3,75 m, velbevaret, med lidt beplantning (bl.a. 3 graner). NMI: Nævnets kendelse af 30/9 1937 og brevveksling juni 1940.
Undersøgelsehistorie  (8)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, 19 Meter i Tværmaal, 3,20 M høi. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1922 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Undersøgelse af en syd for Højen beliggende Jernaldergrav besaas Højen. Diam. i Ø-V 23 m. H. fra S. 3,75 m. Højfoden mod S. er bleven lidt beskaaren af Plov. I den sydøstre Side omtr. midt mellem Top og Fod havde Eieren gravet et lille Hul ca. 1 m i Kvadrat. Dets Dybde kunde ikke ses, da det var fyldt med Blade [?] ca 0,50 m. I den sydvestre Side var en Rævegang og i Toppen havde Eieren gravet nogle noget over hovedstore Sten op, som muligt kan hidrøre fra en Grav. Iøvrigt havde disse Smaabrud ikke skadet dens Udseende, og Højen, der ligger meget højt og er bevoxet med tæt Krat af vist Kirsebærtræer er utvivlsomt værdig til Fredlysning, hvad Ejeren Bankrevisor BøegHansen dog for Tiden ikke syntes meget tilbøjelig til.

1937 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 559/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal besigtigelse
Journal nr.: 559/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kirsebærhøj", 23 x 3,75 m. velbevaret med lidt Beplantning (bl.a. 3 Graner).

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men meget sandsynlige. Overfladen noget ujævn p.gr.a. gamle slidskader ved fodgængerfærdsel. Bevokset med buske og to halvstore træer, ellers græsdækket, især vestlige halvdel. Ikke just velfriseret. Beliggende i privat parcelhushave - rettere i to haver, tilhørende hver sin halvdel af dobbelthus. Pleje omsonst, da højen ikke er offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt område. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig i sig selv og tillige ikke offentligt tilgængelig eller synlig fra vejen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)