Garhøi
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gladsaxe

Sted- og lokalitetsnr.
020303-14

Fredningsnr.
303066

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fredlyst af Søborg grundejerforening og Grønnemosegaard grund- ejerforening. Dekl. tingl. 19/1 1934 Afmærkning: M.P. En høj, "Garhøj", 3,25 x 18 m, stærkt afgravet mod nord.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi "Garhøi", 18 Meter i Tv. 3,20 M høi. Næsten det halve af Høien mod Nord afgravet. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Garhøj", 3,25 x 18 m, stærkt afgravet mod Nord. [Jvf.j.nr.91/34,145/43].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensionerne iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Træforstærkede trin halvvejs til højtop mod sydøst. I mindre indgravning lavt på sydsiden en kampestensbesat, betonstøbt talerstol med front mod forpladsen i S, iflg. inskription bygget 1930. Et par spadestikshuller af ringe dybde på sydsiden og et par smalle og lidet dybe erosionskløfter for regnvand og måske færdsel. Bevokset med 6 forkrøblede ege, heraf 1 på toppen. Nogenlunde tæt urtevækst på højsider i Ø, N og V. Beliggende på legeareal til børnehave. Arealet dækket af velklippet græs. Et gyngestativ øst for højfoden er skjult bag højen og skæmmer derfor ikke. Støder op mod villavej med gode parkeringsmuligheder. ville vinde ved jævnlig rydning af urtevækster på højsiderne og ved retablering af græsdække under små-ege mod vest ud mod vejen - eller bedre ved fjernelse af træerne med undtagelse af et større på toppen og to mindre ved højfoden ihhv. Ø og SV. ** Seværdighedsforklaring ** Kunne ved let pleje blive rimeligt seværdig i sig selv, og udsigten fra højtoppen er ganske god. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)