Sneglehøi

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gladsaxe

Sted- og lokalitetsnr.
020303-16

Fredningsnr.
302912

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Efter nævnets kendelse fredet i en omkreds af 10 meter. Afmærkning: M.P. Sneglehøj, 25 x 5 m; siderne stejlt afgravede, navnlig mod nord; lille nyt hul i vestsiden. Bevokset med høje træer. NMI: 112/38 Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds 442/54. Ejer og nævn meddelt og mind. beset af nævn.
Undersøgelsehistorie

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, "Sneglehøi", c. 25 Meter i Tværmaal, 5 Meter høi. En Del ødelagt ved Afgravningen og Anlæg af en bred Gang rundt om Høiens Midte. Toppen urørt. Tildels bevoxet med større Træer. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sneglehøj, 25 x 5 m.; Siderne stejlt afgravede, navnlig mod Nord; lille nyt Hul i Vestsiden. Bevokset med høje Træer. [[112/38]]. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds 442/54]].

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med blandede løvtræer af vekslende kvalitet langs højfoden. Bunddække af urter. Delvist afslidt græsdække på øvre halvdel og på vestsiden. Beliggende på ubebygget, stor grund i industriområde, friholdt for træer, men med bunddække af høje urtevækster. Gode parkeringsforhold, også for busser på asfaltvej mod Ø. Lette slidskader efter fodgængere på højsiderne samt et par smalle og lidet dybe erosionskløfter efter regnvand. To skrællede knallerter henslængt op ad højfod i S og SV. På grund af placeringen op mod ringvejen og klart synlig fra denne bør højens konturer fremhæves ved fældning af de mindre, buskagtig træer samt ved fjernelse af lavtsiddende grene og rodskud fra de bevaringsværdige. bygninger og vejanlæg inden for 100 m-zonen, tilsyneladende opført uden dispensation. Nej, der er dispenseret (MB). ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig i sig selv på tæt hold, men et nydeligt syn fra den stærkt trafikerede ringvej mod vest. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Foto, oversigt