Store Hareskov/Afd.164
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gladsaxe

Sted- og lokalitetsnr.
020303-18

Fredningsnr.
302910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. Højen 55 x 8 m, 2 m høj; randsten i NØ: 4+1 væltet; SV: 2. Kammer af 4 bæresten og dæksten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1936 Museal udgravning
Journal nr.: 611/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Store Hareskov, Afd. 164 findes umiddelbart ved Stationen Skovbrynet en Langdysse i NV-SØ. Jordhøjningen, der er velbevaret, er 55 m lang, 8 m bred og 2 m høj. I den nordøstre Langside er 4 (+ 1 væltet) mindre Randsten bevarede, i den sydvestre 2. 18 m fra SØ-Enden findes et Kammer, hvis Dæksten ligger 0,85 m under Højens Niveau. Dette bestaar af 4 Bæresten og 1 Dæksten og er orienteret i NV-SØ. Indvendigt er det 1,55 m langt, 0,55 m bredt (for oven) og 1,05 m dybt. Kamret frigravet og MS opsat.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Højen 55 x 8 m. 2 m. høj; Randsten i NØ: 4 + 1 væltet, SV:: 2 Kammer af 4 Bæresten og Dæksten.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1969 Privat udgravning
Journal nr.: 608/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af urne optaget af langhøjen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)