Mørkhøjgaard
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gladsaxe

Sted- og lokalitetsnr.
020303-19

Fredningsnr.
302913

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr. 14 x (Mørkhøjgaard). (selve kammeret). Matr. nr. 14 v (en del af de omgivende 10 m). Afmærkning: M.P. Kendelse af 10/12 - 51. 10 m omkring højen respekteres. Fritstående dyssekammer, dannet af 4 bæresten, der danner et aflangt kammer, 1,50 x 0,50 m. NMI: 112/38 Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds 442/54 Ejer og nævn meddelt og mind. beset af nævn
Undersøgelsehistorie  (5)
1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer, dannet af 4 Bæresten, der danner et aflangt Kammer, 1,05 x 0,5 m. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54]].

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smukt eksempel på tidligt dyssekammer af rektangulær type. Beliggende på mindre, trekantet plæne, afgrænset mod N mod havekoloni og mellemliggende grusvej af velplejet bøgehæk og mod SØ og SV mod industrigrunde af stejle, afgravede skrænter, hvorpå diskrete hegn. I hjørnet af den meget velholdte plæne en bænk med front mod dyssen. Forbilledligt. Grusvej fører lige forbi. Et skilt om dyssens tilstedeværelse, opstillet ved grusvejens udmunding i Gladsaxe Møllevej, i hjørnet af HT's terminalområde, ville være ønskeligt. ** Seværdighedsforklaring ** Som typeeksempel meget seværdigt, især i betragtning af dyssers generelle sparsomhed i byområdet. Bevoksning: 1988: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)