Svenske Vold

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gladsaxe

Sted- og lokalitetsnr.
020303-51

Fredningsnr.
302919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

"Svenske Vold" Anlægget består af en nærmest halvrund, ca. 400 m lang jord- vold med foranliggende grav. Volden er ca. 0,50 m høj og ca. 1,50 m bred ved foden, og graven er ca. 1 m bred. Volden er træbevokset og ligger i Lille Hareskov. Voldanlæg- get gennemskæres af Hareskovbanen. Fredningen omfatter volden og den foranliggende grav, men ik- ke det areal den omgiver. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkast- ning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde for- styrres.
Undersøgelsehistorie

1978 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1978 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Anlægget består af en nærmest halvrund, ca. 400 m lang jordvold med foranliggende grav. Volden er ca. 0,50 m høj og ca. 1,50 m bred ved foden, og graven er ca. 1 m bred. Volden er træbevokset og ligger i Lille Hareskov. Voldanlægget gennemskæres af Hareskovbanen. Fredningen omfatter volden og den foranliggende grav, men ikke det areal den omgiver. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Nordøstlige del, nord for banen - fra NV
Nordvestlige del, nord for banen  - fra N
Oversigt - fra Ø
Oversigt - fra NØ
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Skitse, detalje
Foto, oversigt