Hvidovre
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Hvidovre

Sted- og lokalitetsnr.
020305-6

Fredningsnr.
32301

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj i øst-vest, ca. 35 x 20 m, indtil 2 m høj, med to side- sten i forlængelse af hinanden af en kiste i en udgravning, 19 m fra østenden. Den ligger i en ubebygget strimmel, der mellem to grupper haver strækker sig ned til stranden. (Den kan restaure- res, omend den er slemt medtaget af gravninger).
Undersøgelsehistorie  (6)
1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i øst-vest, ca. 35 x 20 m, indtil 2 m høj, med to sidesten i forlængelse af hinanden af en kiste i en udgravning, 19 m fra østenden. Den ligger i en ubebygget strimmel, der mellem to grupper haver strækker sig ned til stranden. (Den kan restaureres, omend den er slemt medtaget af gravninger). 388/50 = 137/53 om fredning og evt. restaurering. 1333/58: nyt forslag om restaurering. [[ = 1045/61: udgravet af NM og restaureret. Ny beskrivelse efter beretn.]].

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal udgravning
Journal nr.: 1045/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet og restaureret.

1961 Museal restaurering
Journal nr.: 1045/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynligt. Intet spor af kisten at se, formentlig jorddækket ved restaureringn i 1961. Bevokset med spredte, lave tjørne på topflade og ved SØ-fod. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i velplejet plæneareal mellem villabebyggelser. Arealet gennemkrydset af asfalterede stier, der bl.a. følger højfoden højden rundt. Ved NV-fod opstillet to bænke med ryg mod højen. Herved et fredningsskilt fra NM. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. offentligt tilgængelig. Parkeringsmulighed på villaveje. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)