Kajbjerg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-58

Fredningsnr.
38187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,3 x 10 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög i bokskog, ca. 1,30 m. h., ca. 10 m. i diam. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 x 10 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afd. 21, Østerskoven KAJBJERG SKOV. Rund høj i skov. Bevokset med unge løvtræer. Et meget brugt skovspor i retning Ø-V går ind over højfoden i nord og har forstyrret den intakte randstenskæde, der sås frit i hjulsporene, og et par af stenene var slæbt ud af oprindeligt leje. Der kunne umiddelbart ses 6 randsten, samt huller efter yderligere to randsten. I den vestlige højside ses en gammel nedgravning. Bredde 1/2 m. Et gammelt fyrretræ står ved den NØ-lige fod. Pleje bør prioriteres højt, da skoven er under omlægning, og højene beskadiges derfor af skovbrug. Mål: 1,2x10x10 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov. På højen står to bøgetræer og et lærketræ. Det tidligere bemærkede skovspor er sløjfet. Der sås ingen randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)