Kajbjerg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-51

Fredningsnr.
38186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 29 x 10 m, 1,5 m høj. Randsten: N 1, V 8, Ø 4. I syd-enden stor flad sten med 17 skålgruber.
Undersøgelsehistorie  (5)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Långdös i skog, ca. 39 m. l. ungefär i N-S, ca. 10 m. br., 1,50 m. h. Godt 20 randstenar synliga. Nära dösens sydända flere stenar synliga, bl.a. en stor flat sten: troligen rester af en kammare. Nära midten en del af en sten synlig, måhända del af en kammare. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 29 x 10 m, 1,5 m høj. Randsten: N 1, V 8, Ø 4. I Sydenden stor flad Sten med 17 Skaalgruber. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse i KAJBJERG SKOV, afd. 25, vesterskoven. Orienteret N-S. Indenfor randstenene er højen nærmest tagformet. I den sydlige ende ses en gammel sænkning i toppen efter et formodet fjernet kammer. Randsten: 10 i vest, 2 i nord, 4 i øst, 3 i syd, de fleste er udvæltede. Længst mod syd ligger på højoverfladen en stor flad sten, ant. en overligger, hvorpå ses mindst 35 skåltegn, foruden kilemærker efter forsøg på sprængning. I sydenden ses endvidere en formodet stenrække af mindre sten inden for de udvæltede gavlsten. Langs med dyssens vestside løber et skovspor og et dige der vender ud til åbne marker. I en grøft mellem diget og skovsporet løber der en grøft, hvori der henligger flere store sten, hvoraf flere er sprængte og stammer sandsynligvis fra dyssen. Mål: 1,5x30x10 m. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)