Kajbjerg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-55

Fredningsnr.
38188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 x 10 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög i bokskog, va. 1,20 m. h., ca. 10 m i diam. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 10 m. I Skov. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj i skov, afd. 21, Østerskoven, i KAJBJERG SKOV. Bevokset med enkelte løvtræer, i højsiden mod sydøst ses en ældre, mindre sænkning. Tæt forbi højens nordlige fod løber et skovspor der benyttes flittigt. En formodet randsten ved nordlige højfod. Skoven er under omlægning, højen bør gøres mere synlig ved pleje for at undgå beskadigelser. Mål: 1,5x12x12 m. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er rundhøj, der ligger i lysåbning mellem 50-70 årig (?) løvskov (bl.a. eg og bøg) og ung løbskov. På højens sydside står et bøgetræ og der ses træstubbe her og på nordsiden. Der er opvækst af græs og mod nord, vest og øst kraftig opvækst af brombær. Langs nordsiden er et kørespor.

Litteraturhenvisninger  (0)