Kajbjerg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-56

Fredningsnr.
381810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 x 12 m. Lille grube i top. Fodkrans af små sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hdg, bokskog; ca. 1,20 m. h., ca. 12 m. i diam. I toppen en mindre grop. Fotkedja af helt små stenar, af hvilka några äro synliga. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 12 m. Lille Grube i Top. Fodkrans af smaa Sten. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skov, afd. 21, Østerskoven, KAJBJERG SKOV. Ligger i ungskov, højen bevokset med en halv snes unge egetræer. I toppen ses en sænkning ca. 1x3 m. Ind over højen går et gammelt skovspor, der nok er uden betydning. En sten 50x50 cm ligger ved den sydlige fod. På højen ligger der enkelte sten spredt. Skoven er under omlægning af den ihærdige godsejer og højen bør gøres mere synlig ved pleje. Mål: 1x10x10 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i løvskov. På højen står tre egetræer. Der ses sten på toppen af højen, og langs højfoden er der små randsten. Den tidligere beskrevne sten mod syd ligger inden for disse randsten. Afstanden fra de sydøstlige randsten til den nuværende, bevarede højfod er ca. 1 m.

Litteraturhenvisninger  (0)