Jægersborg Dyrehave
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-59

Fredningsnr.
303014

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Halvdelen af høj, 1,5 m høj, bortskåret af vej; i bruddet ses en lille hellekiste med 2 sten i hver side, en vestre endesten og 2 dæksten; østenden bortgravet. Restaur. 1940.
Undersøgelsehistorie  (16)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for Skrænten ved Veien. Lidt over den vestlige Halvdel af en rund Høi. Paa Bunden af selve Høien, sees i Skrænten en stensat Grav med Indgangsaabning mod Øst. Kammeret eller Graven ca. 1,20 Meter lang. over Midten 0,70 M mellem de to yderste Stene 0,38 M. Meget lav, eller maaske fyldt med Sandler. Fladere Dæksten. Da man ikke kan komme ind i Graven er dog Maalene ubestemt. Bevoksning: 1983: Græs

1899 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Kjær tekstnr.86] Rest af en lille Høj, ca. 1,5 M.h. Det halve er bortskaaret af en Vej. I Bruddet ses Vestenden af en Stenalders (?) Gravkiste, 2 Sten i hver Side, 1 vestre Endesten samt 2 Dæksten med Kilesten, paa Plads. I n. Side endnu 2 M.l., 0,80 M.br. 0,60 h.; ganske karakteristisk; nylig godt istandsat.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[R.nr.51] Halvdelen af Høj, 1 1/2 m. høj, bortskaaret af Vej i Bruddet er en lille Hellekiste med 2 Sten i hver Side, en vestre Endesten og 2 Dæksten. Østenden bortgravet. R.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret foto.

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Halv høj, østende bortgravet. Hellekiste. Mål: 1,5x12,0 m. Bevoksning: 1983: Græs

1984 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 12 m (1/2 høj v. vej med synlig stenkiste).

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Asfalteret vej lige forbi højresten. Ej opmålt.

Litteraturhenvisninger  (0)