Kajbjerg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-62

Fredningsnr.
371824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 x 11 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög i bokskog, ca. 1,20 m. h., ca. 11 m. i diam. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 11 m. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,2 x 9,0 x 9,0 m., i skov. Bevokset med en stor bøg på toppen. Mod SØ tæt ved højfoden en gammel rodvælter. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger på kanten mellem løv- og nåleskov. Der ses seks mulige mindre randsten, hvoraf de to-tre formodentlig ligger på oprindelige plads, mens de andre kan være flyttet ud fra højen. På højen er opvækst af græs og brombær. Vest og nordvest for højen er der cypres helt op til og med to stående i højfoden. På højen ses enkelte små selvsåede træer. Ved og nordøst for højen står en lille gruppe birketræer.

Litteraturhenvisninger  (0)