Kajbjerg Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-66

Fredningsnr.
371825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,7 x 9 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög i bokskog, ca. 0,70 m. h., ca. 9 m. i diam. - Högarna i Kajbjerg Skov äro genomgående bevuxna med bokar. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,7 x 9 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skov bevokset med unge træer. Mål: 0,6 x 7,0 x 7,0 m. Kajbjerg Skov, afd. 2, Koskoven. Beliggende 7 m. fra et skovspor, ved NØ-lige side ligger en meget stor rodvælter, hvori ses en tæt stenlægning. Rodvælteren har forårsaget et dybt krater tæt op til højen, 3 x 2 m. Højen er måske blot en stenrøse. Højen bør retableres og plejes, da der foretages omlægninger i skoven: Opgravning af grøfter m.m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov, blandet løv- og granskov. På højen står tre ca. 40-årige løvtræer på højen og to ved højfoden. Der er opvækst af græs og brombær. Den tidligere omtalte rodvælte ses tilgroet mod øst.

Litteraturhenvisninger  (0)