Dyrehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-67

Fredningsnr.
371823

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 1,5 x 13 m. Sammensunket kammer af 2 bæresten og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Förstörd runddös, högen 13-14 m. i diam., ca. 1,50 m. h. Kammaren i dens midt har troligen varit byggd af 4 sidostenar, men dens längdriktning är obestämbar. I N, S och O finnas stenarna kvar, intill 50 cm af deras öfre del är synligt; i V ses däremot ingen sten. Grafven har haft en väldig öfverlig- gare; den är sprängd, men det större stycket, som mäter 0,70 x 2,50 x 2,70 m. ligger på grafven. Enstaka, helt små randstenar synliga. I Skog. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1,5 x 13 m. Sammensunket Kammer af 2 Bæresten og 1 Dæksten. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 1,5 x 14,0 x 14,0 m., i skov. På højtoppen rester af et dyssekammer. 1 jordfast bæresten 1/2 m. over jordoverfladen orienteret ØV. Tæt til denne en sprængt sten, antagelig bæresten, oven på disse en ret stor dæksten, der ligeledes er afsprængt, 2 x 2 m. i størrelse. 1 m. imod V ligger dækstenens afsprængte stykke, 2 x 1 m. stor med sprængningsfladen opad. Dyssens overflade er belagt med ildskørnet og knust flint. Højningen er græsklædt og virker særdeles velplejet. 2 birketræer mod Ø, og 3 ask mod V. Området er nytilplantet med graner indtil højfoden. 6.3.85: Skriftlig påtale til ejeren om at han skal ansøge om dispensation for tilplantning i 5 m.-zonen eller lovliggøre forholdet på anden vis. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)