Kohave Skov

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
020310-15

Fredningsnr.
293019

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Holte, matr.nr. 1q: Se Vedbæk sogn. Tingl.: 9/12 1908 fredlyst af proprietær P.H. Christensen, Holtegaard. Diplom. Afmærkn.: MS 1917, Oberstl. J.C. Lund. En høj med kisteformet kammer. Højen 13 x 1 m, i midten en kiste, 2,60 x 0,50 m i Ø-V. I Nordsiden 6, i sydsiden 7 sten, for hver ende een. I 1938 restaureret ved Søllerød Kommune, hvem mindesmærket nu tilhører. Kamret blev udrenset. 9 små randsten frigravet; træbevoksningen ryddet. NMI: Høj, 1 x 13 m, med en kiste, i nordsiden 6, i sydsiden 7 bæresten, for hver ende een. 9 små randsten.
Undersøgelsehistorie

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 13 m., med en Kiste af i Nordsiden 6, i Sydsiden 7 Bæresten, for hver Ende een. 9 smaa Randsten. Kisten 2,6 x 0,5 m. i Ø-V. 1938 restaureret af Søllerød Kommune, Kammer udrenset; 9 smaa Randsten frigravet; Træbevoksning ryddet.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,0 x 13,0 m. I skov.

1984 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med kisteformet kammer. Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Kisten noget forstyrret. 2 sidesten i nord og 2 i syd løsrevet fra korrekt position og henligger i kisten. Højen uden træbevoks- ning bortset fra lidt nye skud i øst. Beliggende i halvgammel bøgeskov ved fodsti. Noget affald på højen og i kisten, heriblandt en del flasker, hele såvel som knuste. Kisten bør restaureres og sikres mod fremtidige skader ved støbning af en udvendig betonkappe. Bes. 29.2. 1989: Randstenskæde delvist synlig. Diam. mellem randsten ca 10 m. Affaldet var fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig.

1988 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi