Skodsborg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
020310-44

Fredningsnr.
293076

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På et åbent areal ved Skodsborg Station, mellem jernbanen og Øresundskysten, kan man se to stenkister fra slutningen af stenalderen. Det er den periode, som også kaldes "dolktid". Stenkisterne blev fundet i 1934, da en entreprenør var gået i gang med at sløjfe en oldtidshøj for at bygge på grunden. Den ene hellekiste, som er knap 3 m lang, indeholdt nogle skeletrester, vistnok af en kvinde. Den døde havde fået en flintdolk og en lille smule rav, måske en perle, med sig i graven. Den anden kiste måler 3,75 m i længden, og heri lå der tre mænd begravet. Den ene mand, hvis skelet var meget velbevaret, var udstyret med to flintdolke. Ved siden af et af de andre skeletter lå en lille pilespids af flint. Gravhøjen indeholdt endnu en stenkiste, som dog var meget ødelagt, samt en grav fra bronzealderen med et bronzesværd. Højen blev udgravet af Nationalmuseet i 1934 og blev derefter restaureret og fredet.
Anlæg og datering  (5)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Udgravet høj med 2 frilagte hellekister, den ene åben med skeletafstøbning. NMI: Høj med 2 hellekister, restaureret 1936.
Undersøgelsehistorie  (9)
1934 Museal udgravning
Journal nr.: 546/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, ca 15 M i Tv., c. 2 1/2 m h. Indeholdende Bronzealdersgrav samt 2 Hellekister.

1934 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 546/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal restaurering
Journal nr.: 295/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med 2 Hellekister restaureret 1936.S[[j. 696/39 om udgravning, j. 1312/58 om restaurering, j.1152/61 om rep. af låge og hegn]].

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner: Tværmål ca. 25 m, højde ca. 1 1/2 m. Høj i form af ringvold med jævnt skrånende yderside og stejlvægget udgravningskrater i det indre. Heri 2 hellekister på højbund. Stentrappe op ad højside i Ø. Kraftige slidspor efter færdsel rundt langs krateret og i Ø-V gennem det - mellem kisterne. Bevokset med et par gamle bøge ved højford. Iøvrigt græsdækket, men stærkt afslidt. Beliggende i rest af bøgeskov, klemt inde mellem bygninger i N og S samt i Ø - her nedenfor ældre kystskrænt. Offentlig vej i V. Knallerttrafik gennem krateret bør hindres ved opsætning af lavt hegn i snublehøjde. Sydlige kistes vestlige gavlsten indvæltet. Nordlige kistes dæksten lå over kistens midte. Oprindelige placering uvis (Berejserskema MLB 19/8-87: Over vestgavl, I besigtigelsesrapporter v. H. Kapel 1968 og K. Thorvildsen 1975 omtales dæksten over sydlige kiste; sådanne sås ikke nov. -88.) ** Seværdighedsforklaring ** Hellekisterne ganske seværdige som typeeksempler. Offentlig adgang og parkering på offentig vej. Kommunal skiltning ved vejen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Skodsborg; stenalder; 546/34; PMD 107; A38184-88.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)