Ørbæklunde
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090618-5

Fredningsnr.
381719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 8 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög ? Låg, bred, skogbeväxt höjning. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3/4 x 8 m. I Skov. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor, udflydende høj i bøgeskov. Mål: 1,7 x 25,0 x 23,0 m. NB: Målsangivelser i fredningstekst skal revideres, jvf. ovenfor angivne mål. Umiddelbart N for højen ligger 2 andre ikke fredede, men absolut fredningsværdige høje - se beskrivelse af disse på separate ark (hhv. "I" og "II"). Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)