Sentved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090618-13

Fredningsnr.
38184

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/8 1917, gdr. Frederik Sørensen. Diplom Dyssekammer; 2 sidesten, 1 dæksten med enkelte skålgruber. NMI: 1 m jord medindbefattet. Tingl.: 6/10 1917.
Undersøgelsehistorie  (8)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skadat döskammare. Två sidostenar: en i NV, en i SO-sida, inga stenar i kortändorna, de måsste ha borttagits tidigare. Takstenar sluttar starkt från SV mot NO och tyckes knappast ligga helt säkert; på dens yta ett par tydliga, några ytterst grunda skålformiga fördjupningar. Kammarens längd i ONO-VSV knappt 1,75, bredd vid nuvarande jordyta ca. 0,70 m. Manshög till takstenens topp. Fredlyst 1917. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer; 2 Sidesten, 1 Dæksten med enkelte Skaalgruber. 1 m Jord medindbefattet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
dyssekammer på åben mark. Kammeret er orienteret SV-NØ, bestående af 2 bæresten, hvor den NV-lige er skredet noget indad i kammeret. Over disse en stor dæksten skråt liggende mod NØ. Kammeret er omgivet af en meget lav højning der er græsklædt, ca. 5x5 m. Enkelte marksten i kammer og på høj. Der er pløjet indtil ca. 1 m fra kammeret, hvilket er påtalt mundtligt overfor ejeren, der var meget velvillig stemt over for hans fortidsminde og lovede at genetablere dyssens højning med jordfyld, indtil mindst 2 m fra bærestenene af jord taget et godt stykke fra dyssens omgivelser. Markjorden omkring dyssen var tæt belagt med materiale fra dyssens omgivende høj, der var fjernet, i form af knust og brændt flint. 1 m foran indgangen fandtes oppløjet et brudstykke fra en tyknakket flintøkse. En tomt af en sløjfet dysse sås tydeligt i pløjejorden, ca. 30 m nord for dyssen. Der ses her knust og brændt flint, samt flade sandstensfliser. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt dyssekammer, hvor ejeren er venlig stemt over for besøgende. . Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Genstand registreret i privateje
Østfyns Museer
Fundet beror hos finder.

2016 Privat opsamling
Østfyns Museer
Et fragment af en slebet flintmejsel fundet i dyssekammerets åbning mod sydvest. Der, hvor der måske har været en tærskelsten.

Litteraturhenvisninger  (0)