Tværhøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020402-13

Fredningsnr.
322666

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Øm Jættestue er en af landets største og mest velbevarede jættestuer. Kryber man gennem den snævre gang, venter virkelig en oplevelse i det næsten mandshøje gravkammer fra bondestenalderen. 15 gevaldige bæresten danner væggene i det 7 m lange kammer, der dækkes af fire enorme stenblokke.
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1887 MS nyopstillet 1935, Raklev. Høj, 5 x 16 m; omsluttende jættestue. Kammer 7 m langt i NØ-SV, 1,80 m bredt, mandshøjt, af 15 bæresten, 4 dæksten på plads. Gangen, mod SØ, 6,80 m lang, sat af 7 par side- sten og en karmsten mod SV; inderst 1 dæksten på plads. Hø- jen bevokset med træer og buske. Omkring højen stengærde.
Undersøgelsehistorie  (22)
1833 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1833 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1865 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1865 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Gangbygning. Kamret har Retning fra Nordøst til Sydvest, det er 7 Meter langt, 1,80 M bredt, med 15 Sidestene og 4 Dækstene. Til Kamret fører fra Sydøst en 6,80 M lang Gang med 7 Sidestene paa hver Side og mod Sydvest en Karmsten. Inderst en Dæksten. Kamret ligger omtrent midt i en rund Jordhøi, som er 16 Meter i Tværmaal, 5 M høi. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Privat grafisk eller digital dokumentation
Journal nr.: 733/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 16 m, omsluttende Jættestue. Kammer 7 m l. i NØ-SV, 1,80 m br., mandshøjt, af 15 Bæresten, 4 Dæksten paa Plads. Gangen mod SØ, 6,80 m l., sat af 7 Par Sidesten og en Karmsten mod SV; inderst 1 Dæksten paa Plads. Højen bev. med Træer og Buske. Omkr. Højen Stengærde.

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 904/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af beskadigede tørmure i jættestuekammeret, samt en oprensning af jættestuen for affald. Desuden blev der kastet fyld på højens sider ved indgangspartiet.

1947 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 904/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 904/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal besigtigelse
Journal nr.: 904/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue ved Øm. Højen måler ca 7x1,8x2 m sat af 15 bæresten og 4 dæksten, tørmur. Gang mod SØ, længde ca 6,8 af 7 par sidesten (med karmsten og dæksten ved kammeret). Om højen et stengærde. Der er nedslidte stier op ad højsiden flere steder. En markvej fører hen til højen, mulighed for parkering, sti hen til jættestuen. Placeret i et jævnt morænelandskab neden for skråning nær Kornerup ådal mod S. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret jættestue i åbent landskab med vidt udsyn også til andre mindesmærker. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal restaurering
Journal nr.: F550-78
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jættestuens tørmure blev restaureret, og manglende tørmur erstattet med ny. Jættestuens kammer og gang blev oprenset. Se beretning.

1987 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enkelte løsfundne fragmenter af flint, rav og bronze fra jættestuen.

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-02
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
En revnet bæresten og en revnet mellemligger i jættestuens kammer blev sikret ved montering af rustfri stålspindler. En recent mur lige uden for indgangen blev fjernet og genopbygget, så de bagvedliggende randsten blev synlige. Jernstolper under jættestuens nøglesten blev fjernet. Jættestuekammeret blev rengjort for affald og stearin. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2009 Museal restaurering
Journal nr.: Materialet befinder sig i Nationalmuseets megalitarkiv
Kulturstyrelsen
Sikring af brandpåvirket bæresten

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)