Helvigmagle
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020402-4

Fredningsnr.
322663

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1884. Kmhr. lensgreve C.E.M. Holstein-Ledreborg. Rund høj, 4 x 30-35 m. I toppen mindre fordybning. Bevokset med krat på siderne. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Høi, flad og afgraven i Toppen. 13 1/6' høi. S-N 76' i Diameter. (Fredet af Grevskabet Lethraborg). Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 4 x 30-35 m. I Toppen mindre Fordybning. Bev. med Krat paa Siderne. I Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, noget uregelmæssig efter ældre ret flade afgravninger, mål ca 35x35x4 m. I toppen er anbragt ældre bord og bænke, fortalte det var ulovligt, men bad ikke om at få det fjernet. Højen ligger op ad Hyldebjerggård ellers vidt udsyn fra højen, ret højt placeret ved skråning ned mod lejre ådal. Ca 10 m fra Ledreborg Alle, ret smal. Ejer: Gård V for højen. Elledninger umiddelbart rundt om højen. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med vidt udsyn mod S, V og N. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)