Øhm
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020402-12

Fredningsnr.
322665

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: 7/9-45 mærkepæl sat at stud.mag Th. Ramskou. Rund høj ca. 3,5 x 30 m. Større tilgroet gravning i midten med åbning mod syd. I overfladen gamle tilgroede beskadigelser.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 15 Meter i Tværmaal, 2 3/4 M høi. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, ca. 3 1/2 x 30 m. Større tilgroet Gravning i Midten med Aabning mod S. I Overfl. gamle tilgroede Beskadigelser.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj mål ca 3,5x30x30 m. Den er omtrent 4-kantet afpløjet ellers hvælvet med en lidt uregelmæssig overflade. Fra SØ er der i ældre tid gravet en skakt ind i højen i ca 2/3 dels længde, dybde ca 2 m fra højens top, hvor højens centrale del mangler. Højen ligger ca 30 m fra offentlig vej, ret højt i et ret jævnt landskab ved skråning ned mod kornerup ådal. En sti (trampet vegetation) på højens nordside. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj (med ældre afgravning), høj placering i terræn med vidt udsyn også til andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)