Baunehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020402-14

Fredningsnr.
332632

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Baunehøj", rest af jættestue. 1,5 x 3 x 7 m. Kamret har længderetning N-S. 11 bæresten synlige, ved S-enden større sten (Rest af dæksten?).
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi "Baunehøi", c. 13 Meter i Tværmaal. 2 M høi. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøj", Rest af Jættestue. 1 1/2 x 3 x 7 m. Kamret har Længderetn. N-S. 11 Bæresten synlige. Ved S.-Enden større Sten (Rest af Dæksten ?).

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Baunehøj. Jættestuerest, mål ca 1,5x5x10 m. i N-S'lig retning, kammerets bæresten synlige, mål ca 1,5x3x7m, oval form, ialt 11 sten. En mulig større dæksten? mod S. Ret tilgroet. Den ligger ca 10 m fra markvej og 300 m fra offentlig vej, på skråning ned mod mosedrag og Kornerup å mod NV og SV. Vidt udsyn også til andre fortidsminder. ** Seværdighedsforklaring ** Ret høj beliggenhed med vidt udsyn også til andre høje. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)