Blæsenborg Bro
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020402-19

Fredningsnr.
322679

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Bruger 1972: Lejre kommune Den vestlige del af Blæsenborg Bro el. Maglebro omfatter også Allerslev by og sogn, matr. nr. 16a i 02.06.01,Allerslev sogn. Den østlige del af Blæsenborg Bro el. Maglebro. Broen er opført af granitkvadre med 2 tøndehvælvede gennem- løb, der er ca. 7,25 m lange og ca. 3,50 m brede og adskilte af en ca. 1 m bred pille. Facaderne har en bredde af ca. 10,50 m og når en højde over vandspejlet i åen på ca. 3,70 m. På broens nordre facade er indhugget følgende indskrift: IO : LUDV : H : G : T : LEDREB : og på dens søndre facade: HELVIG : WIND : 1755. Fredningen omfatter også jernrækværket på hver side af vej- banen samt kampestenssætningerne, der strækker sig i nord og syd fra brofacaderne langs åløbets sider, i nord i en længde af ca. 6 m og ca. 7,5 m henholdsvis langs vest- og østbredden og i syd ligeledes ca. 6 m langs den vestre å- bred og ca. 7,5 m langs den østre åbred. Den asfalterede vejbane er ikke omfattet af fredningen. Broen hører til Ledreborg Alle og ligger i skellet til matr. nr. 16a af Allerslev by og sogn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Hen- læggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (4)
1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Broen er opført af granitkvadre med 2 tøndehvælvede gennemløb, der er ca. 7,25 m lange og ca. 3,50 m brede og adskilte af en ca. 1 m bred pille. Facaderne har en bredde af ca. 10,50 m og når en højde over vandspejlet i åen på ca. 3,70 m. På broens nordre facade er indhugget følgende indskrift: IO : LUDV : H : G : T: LEDREB : og på dens søndre facade HELVIG : WIND : 1775. Fredningen omfatter også jernrækværket på hver side af vejbanen samt kampestensætningerne, der strækker sig i nord og syd fra brofacaderne langs åløbets sider, i nord i en længde af ca. 6 m og ca. 7,5 m henholdsvis langs vest- og østbredden og i syd ligeledes ca. 6 m langs den vestre åbred og ca. 7,5 m langs den østre åbred. Den asfalterede vejbane er ikke omfattet af fredningen. Broen hører til Ledreborg Alle og ligger i skellet til matr. nr. 16a af Allerslev by og sogn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Blæsenborg/Maglebro bro. Beskrivelsen, se kartotekskort, mål ca 10,5x7,25x3,7 m. Der vokser enkelte buske og lav vegetation i kampestensætninger langs åens sider. Omtrent 25 m V for broen er bygninger, der parkeres i kanten af Ledreborg alle, der fører over broen. ** Seværdighedsforklaring ** Broen velbevaret og velplaceret i ådal. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)