Gulddyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-2

Fredningsnr.
30273

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/3 1932 propr. A.V Abben og hustru. Diplom Afmærkn.: MS 1932, S. Køhlert. "Gulddysse", langdysse, 36 x 10 m, med kammer af 3 bæresten, dæksten. Randsten: NØ 11, SV 9, SØ 2, NV 3. Fordybning ef- ter fjernet kammer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gulddyssen" (tæt ved Veien); 114' lang Nv-Sø. Brede: ved det bevarede Kammers n.v. Ende 27'10", ved den n.v. Ende 34', ved den s.ø. Ende 18 1/2'. 27' fra den s.ø. Ende (maalt fra Endestenenes Yderkant) staaer et Kisteformet Kammer af 2 Sidestene (Retning Nv-Sø) og imellem dem, imod Nv. 1 Endesteen. Den s.ø. Ende har været lukket med en stor Kalksten, som blev hugget itu og brændt til Kalk. Overliggeren er 8' lang, dens største Brede udgjør 6'. Indvendig er Kamret: 5'5" langt og 3'10" høit; Breden udgjør i den n.v. Ende 2'7", i den s.ø. Ende 3'1". 15' n. for dette Kammer har staaet et mindre Kammer af 3 Sidestene, men uden Dæksten, Retning Nv-Sø. Randstene: Ved den n.v. Ende 1 staaende 2 væltede, hvoraf den største er 7'3" l. Ved den n.ø. Side 9 staaende 1 væltet. Ved den s.v. Side 2 staaende, 7 væltede. Ved den s.ø. Ende 2 staaende; den længste rager 4' op over Jorden. I en Indberetning af Rasmus Nyerup om Mindesmærker i Gundsømagle Sogn (opbevares i det ant.-top. Archiv) beskrives Gulddyssen som værende 54' l., 24' bred, med 2 Kamre. Der var dengang 43 Randstene. Beretningen er skreven 1808. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gulddysse", Langdysse, 36 x 10 m, med Kammer af 3 Bæresten, Dæksten. Randsten: NØ 11, SV 9, SØ 2, NV 3. Fordybning efter fjernet Kammer.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdyssen måler 10x36 m, mod Ø ca 1 m over terræn. Ret store randsten bevaret flere in situ andre væltede/ikke synlige. De rager max 80 cm over højen. Orienteret SØ-NV, med ret velbevaret kammer mod SØ, hvor der vokser en elm ved åbningen. På midten en lavning ant. fra ældre gravning. Placeret vinkelret på skråning ned mod lavning ved siden af landevej. Mod N en mindre parkeringsplads/rasteplads. ** Seværdighedsforklaring ** Langdyssen er forholdsvis velbevaret og ligger topografisk velplaceret med omgivende landbrugsland på skråning ned mod en ådal med søer/moser. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)