Gundsømagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-25

Fredningsnr.
302812

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/3 1932, Naturfredningsnævnet. Afmærkn.: MS 1932, S. Køhlert. Langdysse, 13 x 7 m; to smalle kamre, det ene med dæksten. Ransten: Ø 3, N 6, V 2, S 6.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse. 39' lang VNv-ØSø, i den vnv Ende 20', i den øsø Ende 20 3/4' bred. a) 8' fra den øsø Ende staar et Kisteformet, halvt fyldt Kammer, Retn. S.t.Sv-N.t.Nø. I N.t.Nø en Endesten imellem de to Sidestene, i den modsatte Ende ingen Endesten synlig. Overliggeren meget ujevn og kantet, 7 1/2' lang og 6 1/4' bred. b) 7 2/3' fra a og VNv derfor et Kisteformet Kammer, Retn. N.t.Nø-S.t.Sv; I N.t.Nø 1 Endesten; 2 Sidestene, hvoraf den vestl. er væltet og sprængt; imod S.t.Sv to Indgangsstene. Overligger mangler. Indvendig: 4 1/2' langt; Breden: i den nø Ende 3', i den sv Ende 2 1/2' og mellem de to Indgangsstene: 2 5/6'. Kammer og Gang ere tilsammen 7 5/6' lange. Randstene: 1 den ø Ende: 3 staaende. I den n Side: 4 staaende, 3 væltet. I den v Ende: 2 staaende, 1 væltet. I den s Side: 3 staaende. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 13 x 7 m; to smalle Kamre, det ene med Dæksten. Randsten: Ø 3, N 6, V 2, S 6.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdyssen måler ca 13x7 m, højde ca 1 m med dæksten 0,8 m derover, orienteret Ø-V. Mod øst et dyssekammer med 3 bæresten (hyldetræ hindrer udsynet) og 1 dæksten og imod V 3 bæresten og 2 gangsten? til et andet kammer. Flere randsten synlige, men talrige sten er spredt op på højen i flere dynger, umuliggør beskrivelse af den. Hyld ved kamret. Dyssen ligger på dyrket mark nær markveje, men ret fjernt 300 m N for Gundsømaglevejen, på nordvendt skråning mod lavning Gundsømagle Holme nær Værebro ådal. Bad ejeren fjerne stenene inden vinter, og han var indforstået (på Falkærgård). Genbesigtigelse 21/12-83. Der var nu fjernet ret mange sten (de nyere), der ligger dog fortsat en hel del sten, i dynger særligt mod Ø ved randstenene. Jeg talte med ejer (konen), der sagde, at de havde fjernet mange, men ikke de helt gamle dynger. Det kræver en vis faglig viden at fjerne gamle marksten uden at tage randstenene med, så jeg sagde, at de kunne lade resten ligge, hvis de ikke fik et brev fra kontoret, om at fjerne resten - og så undlade at lægge sten på dyssen i fremtiden. Efter samråd med Margareta Bekmose er sagen afsluttet nu. Navn og adresse på ejer. Jeg fjernede nogle grene, der var lagt over det østlige kammer, brugt som hule. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)